PvdA lelystad LELYSTAD

PVDA - lelystad - Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen

Een paar kleine ongerelateerde nieuwtjes en opmerkingen, tezamen genoeg voor een artikel hier op deze weblog.

Hand in eigen boezem?
In het Rekenkamer rapport over grondbeleid lees ik dat de vier geïnterviewde raadsleden aangeven niet geïnformeerd te zijn over de nieuwe grondexploitatiewet. Dat is dan vreemd, want die zelfde raadsleden namen vorig jaar een besluit over de Beleidsnota Nieuwe Wro, waarin flink aandacht werd besteed aan de grondexploitatiewet. En ook bij de informatiebijeenkomst die juni vorig jaar in Lelystad plaatsvond heb ik geen van deze raadsleden gezien.

Gewoon homo in Lelystad
Lelystad hoort bij de voorlopergemeenten voor het vergroten van homo acceptatie. Lelystad had, voor zover ik weet, nog geen specifiek homobeleid. Ik heb eigenlijk ook geen inzicht in of er problemen zijn op dat vlak. Goed daarom dat dat nu gaat worden uitgezocht, want iedereen moet mee kunnen doen in Lelystad - ook mensen die gewoon homo zijn.

Nederland wil minder Europa, SP wil juist meer
Vier observaties van de afgelopen week:
  • Lelystad hangt nog vol met SP borden waarop staat dat Nederland minder Brussel wil.
  • Op 4 juni toonde Judith Sargentini in Trouw aan dat 'Europa' door de SP in Den Haag vaak als schaamlap wordt gebruikt. "Dat moet maar op Europees niveau worden geregeld."
  • Gisteren nog stelde SP'er Paulus Jansen in de Tweede Kamer voor om het per email verzenden van zware bestanden in Europees verband te gaan belasten.
  • De fractievoorzitter van de Lelystadse SP vertelde zojuist in zijn algemene beschouwingen breeduit dat veel mensen teleurgesteld zijn in met name de Haagse politiek.
Conclusie?

Twitter
Sinds enkele maanden doen gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid in Lelystad live verslag vanuit de gemeenteraad. Via de webdienst Twitter geven raadsleden Emiel van der Herberg, Joost van de Beek en Arnoud Meijering geregeld kort commentaar op het verloop van de debatten. De commentaren zijn op internet te volgen via: twitter.pvdalelystad.nl. Als het verloop van de vergadering het toelaat, worden ook vragen van andere twitteraars beantwoord.
De PvdA kan niet geheel instaan voor de objectiviteit van de geleverde commentaren.

Emiel van der Herberg