PvdA lelystad LELYSTAD

PVDA - lelystad - bestuur

Martin Jones

Functie: Algemeen bestuurslid
email: 2353robin@planet.nl

Gekozen bij de afdelingsvergadering van 9 -04-09-2008

aandachtsgebieden:
- ledenwerving
-webmaster lees meer

17-04-2008

Rinske Bootsma

Functie: Algemeen bestuurslid.
email: r.bootsma1@chello.nl
telefoon: 0320-221190
Gekozen bij de afdelingsvergadering van 9 april j.l

aandachtsgebieden:
-JS lees meer

17-04-2008

Adriette Hoppenbrouwers

Functie: bestuursvoozitter
telefoon:0320-251437
Gekozen bij de afdelingsvergadering van 25-03-2009

aandachtsgebieden:fractie-assistent
-Vice-voorzitter
-Fractie-assistent lees meer

17-04-2008

Het afdelingsbestuur

Afdeling Lelystad heeft op dit moment zo'n 227 leden en 96 belangstellenden.
Een de van taken van het afdelingsbestuur is het betrekken van de leden bij de PvdA. Het bestuur is hierbij een schakel tussen leden en partij. Daarnaast onderhoudt het bestuur nauwe contacten met de fractie.

Onderstaand de nieuwe samenstelling van het bestuur en het werkplan 2007. lees meer

20-10-2009

Tom Veldhuis

functie: penningmeestere-mail: tb.veldhuis@hotmail.comtelefoon: 0320-228194, of 06-42340364
Aandachtsgebieden:- afgevaardige regionaal steunpunt lees meer

17-04-2008
Wie komt ons bestuur ondersteunen??

Gezocht: bestuursleden met hart voor de zaakHet bestuur van PvdA-Lelystad is op zoek naar enthousiaste leden met belangstelling voor de (lokale) politiek. Enige (bestuurlijke) ervaring is meegenomen, maar beslist geen must! Spreekt dit je aan en heb je een paar uur per maand ‘over’, laat dan wat van je horen!


Werkplan 2009 Bestuur Afdeling PvdA Lelystad

Afdelingsbestuur

Het bestuur van de afdeling is belast met het bestuur en de algemene leiding van de afdeling. Het bestuur wordt tijdens de ledenvergadering ge/herkozen door de leden.

Statutair kunnen bestuursleden voor een periode van 1 tot 4 jaar worden ge/herkozen.

Aan de zittingsduur wordt geen limiet gesteld.


Jos Poels

Functie: algemeen bestuurslid
gekozen in de afdelingsvergadering van 25-03-2009
emailadres:j.poels1@chello.nl
aandachtsgebieden: afgevaardigde Gewest.


Nelly den Os

functie. secretaris.

gekozen in de afdelingsvergadering van 25-03-2009.