PvdA lelystad LELYSTAD

PVDA - lelystad - College niet helder over Kustpark

College niet helder over Kustpark

Gisteravond werd het Wijkontwikkelingsplan Noordwest besproken op het Opinieplein. De uitvoering van dat plan loopt op zijn eind en dus kan de financiƫle eindbalans langzamerhand worden opgemaakt. Bouwen in het Kustpark blijkt daarvoor niet nodig te zijn en dat is goed nieuws natuurlijk.

Nu niet bouwen in het Kustpark dus, maar het college liet grote onduidelijkheid bestaan over de toekomst. Is bouwen in het Kustpark definitief van de baan? Of komt die optie misschien toch over een paar jaar weer op tafel? Het college wist het zelf eigenlijk niet.

Wij zijn blij dat bouwen in het Kustpark niet nodig is om al die andere mooie WOP-projecten in het gebied te betalen. Wat mij betreft blijft het Kustpark ook in de toekomst behouden voor de buurt. Maar het nu al uitsluiten van wat voor bebouwing dan ook, voor hoe ver in de toekomst dan ook, gaat mij te ver. En wel vanwege een van de grootste problemen van de Kustwijk: het gebrek aan voorzieningen voor ouderen.

Bewoners die naarmate de jaren vorderen meer zorg nodig hebben, moeten nu meestal gedwongen weg uit hun eigen wijk. Via het wijkontwikkelingsplan is al een aantal zorgwoningen gerealiseerd, maar het aantal is nog relatief beperkt voor de grootste wijk van Lelystad. Als er in de toekomst plannen komen voor bijvoorbeeld een ouderenvoorziening met een aantal aanleunwoningen, aan de rand van het park met behoud van die park kwaliteit: daar ben ik niet op voorhand tegen.

Dus toekomstige bebouwing van het Kustpark? Alleen kleinschalig, alleen met duidelijk behoud van de parkfunctie, en alleen voor zover het ook echt waarde toevoegt aan de wijk.

Emiel van der Herberg